Použití

Výstupy vznikly v rámci projektu číslo VI20172020088 „Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu“ (dále jen „projekt Pátrač“), který byl řešen v období 2017 až 2021 s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR z programu bezpečnostního výzkumu.

Základní ovládání

Aplikace je rozdělena do šesti částí. Na obrázku jsou označeny čísly

 1. Nabídka. Obsahuje možnosti jako je uložení projektu a konfiguraci.
 2. Nástroje. K dispozici je základní sada nástrojů pro pohyb v mapě a manipulaci s objekty v mapě.
 3. Panel vrstev. Umožňuje zobrazovat nebo skrývat vrstvy a jejich další konfiguraci.
 4. Mapové pole. Obsahuje samotnou mapu.
 5. Panel Pátrač. Základní funkce nástroje Pátrač.
 6. Panel zpráv. Informace o průběhu zpracování, případně chyby.

Nástroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 1. Otevření panelu s průvodcem.
 2. Otevření existujícího projektu.
 3. Uložení aktuálního projektu.
 4. Příprava a tisk mapy.
 5. Posun mapy (Je možno také kolečkem myši - zmáčknu a táhnu).
 6. Přiblížení mapy. (Je možno také kolečkem myši - točím od sebe).
 7. Oddálení mapy. (Je možno také kolečkem myši - točím k sobě).
 8. Přiblížení na rozsah celé vrstvy.
 9. Přiblížení na rozsah vybraných objektů ve vrstvě.
 10. Zobrazení informací o objektu (kliknutím do mapy).
 11. Zobrazení informací o objektech v podobě tabulky.
 12. Kalkulátor polí v tabulce (mohu hromadně měnit hodnoty pro více řádků).
 13. Výběr objektu tažením obdélníku v mapě.
 14. Zahájení a ukončení editace objektů v mapě.
 15. Vložení objektu do vrstvy.
 16. Posun objektu.
 17. Smazání objektu.
 18. Rozdělení objektu na dva.
 19. Uložení editace.
 20. Přečíslování sektorů.
 21. Měření vzdáleností.
 22. Měření ploch.
 23. Přidání další rastrové vrstvy (např. letecký snímek).
 24. Přidání další vektorové vrstvy (např. KML soubor).
 25. Přidání vektorových vrstev pro dělení sektorů.
 26. Rozdělení sektoru pomocí existující linie.

Pokud vidíte další nástroje, znamená to, že máte zapnuty další nástrojové lišty. Lišty můžete vypnout tak, že kliknete pravým tlačítkem myši vpravo vedle nástrojů nebo vedle nabídek.

Zavedení zásuvného modulu

Aplikace Quantum GIS by měla startovat s již zavedeným modulem. Může se však stát, že dojde k vypnutí panelu nástrojů. Panel nástrojů se zapne přes nabídku Zásuvné moduly.

Použití zásuvného modulu

V panelu modulu využijeme nejdříve Plán. Ten mimo jiné pomůže vytvořit projekt pátrání.

Plán

Plán umožní zahájit pátrání, od zadání vstupů až po tisk mapy.

Zadání místa

Z našeptávače se vybere obec (nebo část obce), kde bude pátrání probíhat. Našeptávač obsahuje aktuálně pouze obce a místní části z RÚIAN 2019. Po dohodě není žádný problém doplnit další prvky. Případně můžete prvky doplnit sami, zvládne to i mírně pokročilý uživatel.

Uživatel musí zvolit typ pátrání (zda se jedná o ostré nasazení nebo o výuku nebo testování). Volitelně je vhodné vložit popis pátrání.

Generování projektu trvá poměrně dlouho, může se jednat o minutu nebo i dvě minuty. Výhodou jsou pak rychlejší výpočty v další fázi.

Výběr typu osoby

Výběrem ze seznamu určíme typ osoby (dítě, osoba v depresi (sebevrah), osoba s alzhaimerem, apod.). V budoucnu mohou pribýt např. i údaje o kondici nebo znalosti terénu.

Zadání míst posledního spatření

Kliknutím do mapy se zadávají místa posledního spatření.

V dialogu není nutno vyplnit žádné údaje. Pokud ale chcete využít funkci pracující se směrem pohybu je nutné zadat buď čas nebo zadat body v pořadí od nejstaršího po nejnovější.

Ke každému místu je možno v dialogovém okně zvolit čas od do a váhu, kterou určení přikládáme. Větší číslo = větší váha (0-9). Hodnota 0 znamená vyloučení bodu z výpočtu. V případě zadání min. dvou bodů je výpočet ovlivněn i pravděpodobným směrem pohybu. Identifikátor je možné mít pro přehlednost očíslovaný dle času spatření: 1 = nejstarší.

Omezení území

Vypočítaná pravděpodobnostní mapa je automaticky omezena na vhodná procenta. Zvýšením procenta se zvyšuje pravděpodobnost nálezu, ale také rozsah území, které je nutno propátrat. Procento proto nedoporučujeme měnit, zejména v případě začínajících pátračů.

Určení prostředků

V tomto okně je možno definovat, pokud je známe, počty prostředků. Výsledný report pak obsahuje i kalkulace doby pátrání. Pomocí tlačítka Další prostředky můžete zadat i jiné než obvyklé prostředky (např. vrtulník nebo čtyřkolku).

Zahájení pátrání

Pátrání je možno začít. Soubory GPX jsou připraveny. Report je k dispozici. Pokud chceme mapu pro tisk, můžeme ji vygenerovat zaškrtnutím políčka (Vygenerovat PDF pro tisk) a generování spustit zobrazením reportu.

Na tomoto okně je také možné přepnout zobrazení sektorů (více možností je pak na kartě Řízení).

Změny plánu

V průběhu pátrání může být potřeba provádět změny plánu. K tomu slouží karta Změny plánu.

První funkcí je rozšíření oblasti. Tuto funkci nedoporučuji používat, pokud k tomu není dobrý důvod. Oblast projektu má rozměry cca 10x10 km a tedy by měla dostačovat. Může se však stát, že se pátrání posune mimo toto území. Pokud je to posun úplně mimo (např. další vesnice), pak je lepší založit nový projekt pro novou oblast. Rozšíření oblasti zvyšuje výpočetní nároky a doba výpočtu se značně zpomaluje.

Druhou funkcí je manipulace s místy spatření. Pomocí tohoto nástroje můžete např. přesunout bod na přesně dané souřadnice (v GPS, UTM, JTSK).

Třetí funkcí je přidání dalšího místa spatření.

Další funkcí je změna omezení území dle procent pravděpodobnosti.

Další funkcí je změna nastavení počtů sil a prostředků.

Při jakékoli změně, je nutné nechat vše přepočítat. Pokud máte na kartě 6 zatrženo generování PDF, počítejte s tím, že i ty se vypočítají znovu.

Ukončení pátrání

V případě nálezu osoby je velmi užitečné pro další pátrání evidovat informace o nálezu. K tomuto slouží tlačítko Zadat výsledek Zada výsledek. Po kliknutí na tlačítko je očekáváno od uživatele kliknutí do mapy do místa nálezu. Po kliknutí do mapy se zobrazí okno pro zadání informací o nálezu. Pokud osoba nebyla nalezena, je přesto nutné kliknout někam do mapy a na okně zadat "Ukončeno bez nálezu".

Takto zaznamenaný nález bude následně využit k vylepšení stávající aplikace, zejména v oblasti predicke pravděpdobnosti výskytu.

Řízení

Karta řízení umožňuje:

 • přepínat mezi základními pohledy na mapu,
 • zaznamenávat průběh pátrání,
 • exportovat sektory na GPS,
 • importovat stopy z GPS,
 • zobrazit pozice on-line,
 • zobrazit stopy on-line,

Přepínání pohledů

K přepínání pohledů slouží pět prvních tlačítek

Tlačítka pro zobrazení

 • Sektory dle doporučených prostředků barevně odliší sektory dle prostředků, které jsou doporučeny pro daný typ povrchu. Zelenou barvou je zobrazena rojnice (nebo jednotlivci/skupiny bez psa), hnědou barvou psovod, žlutou vrtulník (dron), modrou potápěč, růžovou pak ostatní sektory, kde nemáme doporučení.

  Doporučené prostředky legenda

 • Sektory dle použitých prostředků odliší sektory dle prostředků použitých pro pátrání. Sektory bez výplně nemají přiřazen žádný prostředek (výchozí stav).

  Použité prostředky legenda

 • Sektory dle typu barevně odliší typy povrchů, jakou jsou les, louka, intravilán, apod.

  Typy povrchů legenda

 • Sektory dle stavu barevně odliší sektory dle stavu pátrání, tedy zda již bylo pátrání zahájeno, případně dokončeno. Červeně nezahájeno (nebo nutné opakovat), zeleně dokončeno, žlutě probíhá, bez barvy - bez udání stavu.

  Stav legenda

 • Odbarvit sektory odstraní barvu pro sektory.

Zaškrtávací tlačítko Zobrazit popisky sektorů ovládá zobrazení popisků pro sektory.

Do barev se promítá podkladová Základní policejní mapa, to může někdy působit zmatky v interpretaci mapy. Pokud s tímto máte problém, můžete si Základní policejní mapu vypnout v seznamu vrstev.

Tisk map

Pro tisk je možné využít poslední dvě tlačítka v první řadě.

Tlačítka pro tisk

První pouze zobrazí report vytvořený v rámci plánování. Pokud obsahuje mapy, pak jsou součástí.

Druhé spustí správce tisku, kde je možné vytvořit vlastní kompozici nebo modifikovat existující.

Stav pátrání

Stav pátrání se nastavuje pomocí přepínacích tlačítek uprostřed okna.

Tlačítka pro průběh

Nastavuje se stav pátrání v sektoru. Vybereme stav, případně typ prostředku. Pak klikneme do sektoru, u kterého chceme změnit stav.

GPS

K práci s GPS slouží dvě tlačíka ve spodní části okna.

Tlačítka pro průběh

První slouží k nahrání sektorů na připojenou GPS.

Druhé slouží k nahrání stop z připojené GPS. Funkce aktuálně podporuje pouze nové přijímače, které připojují GPS jako USB zařízení. Do budoucna se nepředpokládá podpora starších zařízení.

Import dat je možný buď výběrem stop ze seznamu všech stop nebo ořezáním stop dle zadaného časového okna.

On-line pozice

Pomocí tlačítka je možné zobrazit poslední pozice pátračů, kteří jsou připojeni on-line. Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Po zmáčknutí tlačítka je vrstva patraci aktualizována daty ze serveru. Zelenou ikonou jsou zobrazeni aktivní pátrači (log v posledních 5-ti minutách), bílou ikonou jsou zobrazeni neaktivní pátrači.

On-line stopy

Pomocí tlačítka je možné zobrazit stopy pátračů, kteří jsou připojeni on-line. Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Po zmáčknutí tlačítka je vrstva patraci_lines aktualizována daty ze serveru.

Pátrací akce

Karta Pátrací akce umožňuje nastavit údaje pro pátrací akci. Tyto je nutné nastavit pokud chcete svolávat atestované psovody.

První položka se týká pohřešované osoby. Ta má samostatný dialog.

Další položky se týkají kontaktů na velitele zásahu a místa setkání.

Místa setkání je buď možno popsat slovně, nebo pomocí tlačítka a následného kliknutí v mapě vložit GPS souřadnice do popisu.

Údaje je nutno zapsat pomocí tlačítka Aktualizovat.

Analýza

Karta Analýza umožňuje analýzu propátrání.

V seznamu vrstev vybereme stopu pátrače, vybereme typ pátrače ze seznamu a pak klikneme do sektoru a dostaneme výsledek, který může ukázat místa, která nebyla pravděpodobně propátrána.

Světlá tečkovaná místa v sektoru QC82 zobrazují místa, kde mohlo na základě analýzy stopy pátrače, nedojít k propátrání.

Psovodi

Okno se vyvolá talčítkem ve spodní části panelu Pátrač

Okno Psovodi je nový způsob svolávání. Vyžaduje od psovodů instalaci aplikace HS Messenger a pro operátora přístup do systému Horské služby, která systém provozuje.

Tlačítko Zobrazit psovody v pohotovosti dle vzdálenosti zobrazí seznam všech psovodů k dispozici.

Zobrazené psovody je možno vybrat zaškrtnutím a následně pomocí tlačítka Vyzvat psovody vyzvat k akci. Psovodům začne telefon houkat a mohou reagovat na výzvu.

Psovody je možno vyzvat opakovaně.

Tlačítko Zobrazit psovody zařazené do pátrací akce zobrazí psovody, kteří byli do akce zařazeni i s jejich stavem (tedy zda potvrdili nebo nepotvrdili účast).

Pokud svolání končí chybou, že není dostupný Access Key, pak může ve vaší aplikaci chybět. Ten získáte kontaktováním Horské služby a vložíte v okně Nastavení celé aplikace (popsáno dále).

Nastavení

Aplikace má celou řadu nastavení. Nastavení se zobrazí pomocí ikony ve spodní části panelu pátrač.

Vzdálenost

Karta Vzdálenost obsahuje tabulky výše popsaných studií. Řádky představují typ osoby. Sloupce pak vzdálenosti (v metrech) do kterých bylo určité procento pohřešovaných nalezeno.

Tabulku na kartě Vlastní je možno editovat a nastavit tak vzdálenosti dle jiné studie, nebo vlastních zkušeností.

V přípravě je studie pro ČR. Jakmile bude zpracována, bude do aplikace doplněna.

Tření

Karta Tření obsahuje popis parametrů aktuálně používaného algoritmu pro třecí povrch. Třecí povrch vychází z digitálního modelu térénu a typů povrchu. Pro každý typ povrchu je určena obtížnost pohybu resp. náklady na překonání určité vzdálenosti (aktuálně se jedná o čas na překonání 10 m). Např. pro silnice je tření (náklady) nižší než pro pole, a tedy pohyb rychlejší. Podobně pohyb do kopce je pomalejší než po rovině. Pokud je u nákladu uvedena hodnota null, znamené to, že není možno daným prostorem se pohybovat a jedná se o neprostupnou překážku (např. vodní plocha, oplocenka, vojenská základna).

Metody a volby

V rozbalovacím seznamu Vzdálenost je možno vybrat studii pro určování vzdálenosti výskytu. K dispozici jsou tři studie

 • LSOM - Australská studie.
 • Hill - Americká studie.
 • UK - Britská studie.
 • Vlastní - Možnost vlastních dat.

V rozbalovacím seznamu Tření je možno vybrat třecí povrch. Aktuálně je však pouze jeden k dispozici a není možno zadat vlastní.

Zaškrtávací políčko Pracovat se směrem pohybu určuje zda v případě dvou a více bodů počítat se směrem pohybu osoby. Pokud je tlačítko zaškrtnuto počítá se z bodů směr pohybu a ovlivňuje se tím výsledná pravděpodobnostní mapa. Následující obrázky ukazují rozdíl. První používá směr pohybu a druhý jej nepoužívá.

Položka Zahrnout body s váhou větší než ? umožňuje filtrovat body pro výpočet. Implicitně (hodnota 0) jsou všechny body s váhou = 0 odstraněny z výpočtu. Např. body, ke kterým nemáme důvěru, protože svědci si odporují.

Identifikátor pátrání slouží k doplňkovm funkcím pro sledování pátračů v reálném čase. Tento identifikátor musí mít ve svých aplikacích pro mobilní teleofny všichni pátrači stejný.

Cesta k projektu ukazuje kam se ukládají všechna data. Tedy např. i GPX soubory pro GPS přijímače.

Pátrači ha

Karta Pátračí ha umožňuje nstavit rychlost pátrání pro druhy pátracích prostředků a terén.

HS Messenger

Na kartě je možno nastavit přístupový kód k systému Horské služby (pokud jej nemáte, kontaktujte Horskou službu).

Dále je zde možné, a pro svolávání psovodů nutné, nastavit e-mailové adresy.

První adresa je adresa, která bude uvedena u odesílatele seznamu psovodů zařazených do akce. Vyplňte tedy svoji služební adresu.

Druhá je adresa na KOPIS, pod který spadáte.

Třetí je další adresa, kam by měl seznam odejít (např. operační středisko).

Další funkce

Aplikace má celou řadu dalších funkcí.

Zadání bodů

Pomocí tlačítka je možné upravovat body pozorování.

Vybraný bod je možné přesunout na souřadnice.

Místa zadaná liniemi je možno převést na body.

Místa zadaná plochami je možno převést na body.

Úprava sektorů

Spojování

Častou operací bude spojování menších sektorů do jednoho většího. Po diskusích byla takto funkce odstraněna a je doporučeno pátračům přidělit více sektorů.

Rozdělování

Někdy bude nutné velký sektor rozdělit. Nejedná se o triviální operaci, proto pokud nemusíte, tak to nedělejte. Vhodný postup je následující:

 • Pomocí nástroje zahájíme editaci.
 • Pomocí nástroje můžeme zahájit kreslení linie, kterou rozdělíme sektor. Kreslení linie probíhá pomocí levého tlačítka myši a ukončuje se pomocí pravého tlačítka myši. Po dokončení se sektor rozdělí nicméně informace o rozloze (ha) i název sektoru zůstane do doby přečíslování stejná jako u původního sektoru pro všechny nově vzniklé sektory.
 • Pomocí nástroje ukončíme editaci. Na výzvu k uložení dáme Ano (OK, Budiž).
 • Pomocí nástroje v toolbaru Pátrač nebo panelu Pátrač provedeme přečíslování sektorů.

Rozdělování pomocí existujících linií

Ve verzi 3.12.20 přibyla funkce navržená na školení v Praze (24.9.2020) a to dělení pomocí existující linie. Pro dělení je možné vuižít např. stopu. Pokud např. předtím prošel někdo dělící linii s GPS přijímačem.

Dále je možno využít existujících vrstev vodních toků, cest a průseků.

 • Pomocí nástroje přidáme vrstvy do mapy. Může se stát, že se některá z vrstev nenačte, pak musíme pracovat jen s těmi co se načetly.
 • Pomocí nástroje vybereme nejdříve sektor. Následně se přepneme na vrstvu (vodní tok, cesta, průsek), ze které vybereme jeden prvek.
 • Pomocí nástroje rozdělíme sektor. Vybraná linie se prodlouží a tím protne sektor a rozdělí jej.

Funkce je zatím hodmě experimentální, ale často funguje dobře.

Export PDF pro jednotlivé sektory

Pomocí nástroje otevřeme správce tisku.

Uděláme kopii rozvržení Basic .

V položkách vybereme Mapa 1. A v menu Atlas zvolíme Nastavení atlasu.

V nastavení zvolíme vrstvu pokrytí sektory.

Volitelně můžeme zvolit název strany a řazení.

Na kartě Vlastnosti položky volíme Ovládáno Atlas

Přes nabídku Atlas volíme Exportovat do PDF. Vznikne PDF s tolika stranami, kolik máme sektorů.

Instalace

Podrobně popsána zde

Podpora

Aplikace vznikla v rámci projektu Pátrač.

S důvěrou se obraťte na autora, který má zájem aby se aplikace dále rozvíjela.

Pokud máte akutní problém, můžete použít telefon.

Pokud máte problém, který není akutní použijte prosím e-mail nebo issue tracker.

Jan Růžička
jan.ruzicka.vsb@gmail.com nebo 775 032 091
Issue tracker: https://github.com/ruz76/qgis_patrac_3/issues.