Postup instalace

Výstupy vznikly v rámci projektu číslo VI20172020088 „Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu“ (dále jen „projekt Pátrač“), který byl řešen v období 2017 až 2021 s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR z programu bezpečnostního výzkumu.

Instalace sestává z těchto kroků (podrobně popsány dále)

 1. Stažení instalačních dat ze serveru PČR.
 2. Stažení poslední verze instalačních souborů.
 3. Instalace osgeo4w.
 4. Instalace pluginu a dat.
 5. Vytvoření zástupce.
 6. Spuštění aplikace.
 7. Aktualizace pluginu.
 8. Spuštění testů.

Stažení instalačních dat ze serveru PČR

Na serveru PČR je k dispozici instalační balíček i s daty PČR. Ten je nutno stáhnout na disk. Instalace může trvat více než 2 hodiny a on-line připojení není vhodné. Instalační balíček má cca 200 GB.

Stažení poslední verze instalačních souborů.

Je možné, že máte k dispozici starší verzi instalačních souborů. Je dobré stáhnout nové z http://gisak.vsb.cz/patrac/qgis3/install.zip případně z http://sarops.info/patrac/qgis3/install.zip

OSGeo4W

Off-line instalace (preferováno)

K dispozici je BAT soubor osgeo4w.bat, který je však nutno upravit (ověřit). Je potřeba aby disk E uvedený v tomto souboru ukazoval na připojený instalační disk. Pokud je disk připojen pod jiným písmenem, je nutno toto změnit.

Pokud tedy máme instlační disk připojen jako F: musíme změnit obsah osgeo4w.bat na:

osgeo4w-setup-x86_64.exe -l F:\data\osgeo4w_offline\download.osgeo.org\x86_64\release -q --local-install --root C:\OSGeo4W64

Průběh instalace se zobrazuje zároveň v dialogovém okně i v příkazovém řádku.

On-line instalace

Pokud se instalace off-line z nějakého důvodu nezdaří, pak je nutné provést instalaci on-line.

 • Spustíme osgeo4w-setup-x86_64.exe
 • Volíme Desktop Express Install a je potřeba ověřit, že se instalují nástroje QGIS, GRASS GIS a GDAL.
 • Ostatní necháváme implicitní.

Rizikem off-line instalace je možnost nainstalovat verzi QGIS (a zejména GRASS GIS a GDAL), se kterými nebude plugin Pátrač kompatibilní.

Pátrač

Instalace pluginu Pátrač a dat

Instalace pluginu Pátrač a dat se realizuje spuštěním install.bat. Install bat spouští GUI, kde se vybírá co se má instalovat.

Vybíráme disk, kde budeme kopírovat data. Potřebujeme minimálně 150 GB prostoru.

Zaškrtneme kraj (kraje), které chceme instalovat. Měl by stačit jeden kraj, protože obsahuje přesah 15 km za hranice kraje.

Pokud budeme chtít později doinstalovat další kraj, můžeme opět použít tento instalátor. Pouze zrušíme instlaci pluginu a ZPM, protože ty už máme nainstalovány z minula.

Vytvoření zástupce na ploše pro rychlé spuštění

Volitelně můžete vytvořit pro uživatele zástupce na ploše, který bude spouštět soubor C:\OSGeo4W64\PATRAC.bat

Spuštění aplikace

Spustíme přes zástupce (nebo C:\OSGeo4W64\PATRAC.bat) aplikaci QGIS.

Aktualizace pluginu

Od vydání instalačních souborů byla jistě vydána nová verze pluginu Pátrač. Provedeme tedy jeho aktualizaci

Přes menu Zásuvné moduly/Spravovat a instalovat zásuvné moduly spustíme správu pluginů

Musíme přidat v sekci Nastavení repozitář s URL http://gisak.vsb.cz/patrac/qgis3/plugins.xml (případně http://sarops.info/patrac/qgis3/plugins.xml)

Pak napsat v hledání (karta Vše) Patrac a zvolit Aktualizovat zásuvný modul. Pokud nabídka Aktualizovat zásuvný modul není dostupná, máte poslední verzi.

Spuštění testů.

V panelu Pátrač (pokud není vidět vlevo dole, pak vybrat menu Zásuvné moduly/Pátrač/Pátrač) zvolit tlačítko tři tečky.

Chybová hláška v tomto případě není důležitá.

a na kartě Údržba spustit Základní test a až doběhne, tak pak Test dat pro nainstalovaný kraj.

Spuštění testů trvá poměrně dlouho (minuty) a během testu se objevují okna nástroje GRASS GIS.

Pokud výsledek základního testu obsahuje 3x INFO, je vše v pořádku.

Pokud výsledek testu pro data neobsahuje slovo ERROR a je řádně ukončen, je vše v pořádku.

Podpora

Aplikace vznikla v rámci projektu Pátrač.

S důvěrou se obraťte na autora, který má zájem aby se aplikace dále rozvíjela.

Pokud máte akutní problém, můžete použít telefon.

Pokud máte problém, který není akutní použijte prosím e-mail nebo issue tracker.

Jan Růžička
jan.ruzicka.vsb@gmail.com nebo 775 032 091
Issue tracker: https://github.com/ruz76/qgis_patrac_3/issues.